04 IVE Címer HU v1

Korábban volt már róla szó, hogy Tódor kinevezett püspök a Megtestesült Ige Kongregációjának szerzetese.

A mai alkalommal megismerkedünk az említett szerzetesi közösséggel.
A rendet 1984. március 25-én alapította Carlos Miguel Buela atya Argentínában. Nem véletlenül lett március 25-e az alapítás napja, hiszen ezen a napon ünnepli az Egyház az Örömhírvételt, az angyali üdvözlet napját, azt a napot, amikor Isten Igéje testté lett.
A Megtestesült Ige Kongregációja sajátos céljának tekinti a kultúra evangelizálását. Ez azt jelenti, hogy VI. Pál Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítása alapján az emberiség minden területét meg kívánja újítani. Nemcsak az evangéliumot akarja újabb földrajzi területeken hirdetni vagy újabb néptömegeket elérni, hanem az evangélium erejével át akarja alakítani az emberek általános értékítéletét, érdeklődési körét, gondolkodásmódját, eszméiket és eszményeiket olyan módon, hogy azok összhangba kerüljenek Isten szavával és üdvözítő tervével.A szerzetesek spiritualitása a megtestesülés legszentebb szentségének pillérén alapul. Ez a Megtestesült Ige Személyének, Jézusnak és az Ő Édesanyjának szellemisége, hogy a Szentlélekben általa eljuthassunk az Atyaistennel való egységre. A Megtestesült Ige misztériumából származik a Kongregáció lelki életének minden alapelve. Az életben és a tettekben a Názáreti Jézus, Isten Fia „nevének, tanításának, életének, ígéreteinek, Királyságának és misztériumának” kell elsőbbséget élveznie, hogy a szerzetes úgy éljen, hogy semmit se helyezzen e szeretet fölé.
Fennállásának 40 éve alatt a Megtestesült Ige Kongregációja a világ mind az öt kontinensének számos országba eljuttatta misszióit: Argentína, Németország, Brazília, Ecuador, Spanyolország, USA, Fülöp-szigetek, Pápua Új-Guinea, Tanzánia, Tunézia , Franciaország, Görögország, Olaszország, Kazahsztán, Peru, Ukrajna, Szíria, Irak, a Gázai övezet, és további országok.
Az ukrajnai szerzetesség története 1994. július 6-án kezdődött, amikor Andrij Szapelják püspök kérésére az első argetinai atyák Lemberge érkeztek. Ezt követően évről-évre növekedett a Megtestesült Ige tagjainak száma Ukrajnában. 2004 márciusában pedig Milan Šašik püspök meghívására új szerzetesi közösséget alapítottak Kárpátalján, a Técsői járásban, Dubove faluban.
Bár a gyülekezet fiatal, tevékenységének bőséges lelki gyümölcsei vannak. Sok atya van közülük misszióban, a legnehezebb helyeken.
Tódor atya a Kongregáció egyik lelki gyümölcse, mert ő az első püspök ebből a szerzetesi közösségből.