Kicsoda a püspök 1p30 v1

FELKÉSZÜLÉS A püspökszentelésre 1/30

Egyházmegyénk harminc napos maratont indít Teodor Macapula atya püspökszentelésének alkalmából, melynek során minden nap hasznos és ismeretterjesztő tartalmakat közöl, többek között a püspökségről, az új püspök életrajzáról, a főpapi öltözetről és szolgálatról.
 

KI A PÜSPÖK?

Az ószövetségi papság azért jött létre, hogy Isten igéjét hirdesse és az Istennel való közösséget áldozatokkal és imával helyreállítsa. Azonban ezek az ószövetségi áldozatok nem vezethettek a végső üdvösséghez, ez csak Krisztus áldozata árán valósulhatott meg.
Krisztus, mint főpap, az Egyházat „királyi papsággá” tette (vö. Jel 1,6). A keresztény közösségnek a keresztség által papi jellege is van, amellyel az Ő küldetésében való részvételre kap meghívást. Ám Krisztus sajátos módon, külön választotta ki az apostolokat a többiek közül, hogy ők legyenek azok, akik az evangéliumot terjesztik az egész világon.
Az apostolok, mint vándorprédikátorok "felügyelőket" hagytak maguk helyett, akiket görögül episzkoposznak (püspöknek) neveznek. Az egyház növekedett, az apostolok meghaltak, az első püspökök megöregedtek, így maguk a püspökök is kézrátétellel és imádsággal kezdték átadni a papság kegyelmét utódaiknak. Igen, a két évezreden megszakítás nélkül átívelő püspökség kegyelme mai napig élő.
A püspökszentelésen keresztül a papság szentségének teljességét kapja. A felszentelés a püspököt az apostolok törvényes utódává és a Püspöki Kollégium tagjává teszi, amelynek a pápával és más püspökökkel együtt gondoskodnia kell az egész egyházról, valamint hatalmat ad a tanításra, a megszentelésre és a kormányzásra.

.

Az eredeti bejegyzés itt található:
https://www.facebook.com/photo?fbid=484484060775253&set=a.183500694206926