12 antimenzion HU v1

Az antimenzion, magyarul ereklyekendő egy görög eredetű szó, mely két részből áll össze: az "αντί" azt jelenti, "helyett" a "μήνας" pedig "asztal".

Az antimenzion téglalap alakú kendő (korábban fatábla) amely Krisztus sírba tételét ábrázolja. A keleti ortodox és keleti katolikus egyházakban fontos szerepe van.
Ezt a kendőt az oltáron használják a Szent Liturgia közben. A anyagába általában egy szent ereklyéjének egy darabját varrják, és a templomi eszközt püspök szenteli meg nagycsütörtökön.
Szent Liturgiát csak antimenzion jelenlétében lehet végezni. A görögkatolikus egyházban használt ereklyekendőnek két fontos eleme van: a püspöki pecsét és a szent ereklyéjének darabja. Az aláírt püspöki pecsét a parókiának a püspökkel és rajta keresztül az egész egyházzal való egységét jelzi. A pecséttel ellátott antimenzion annak a jele, hogy az azt használó pap a püspök áldásával tevékenykedik, és a pap a tágabb egyházi közösség tagja. Így az antimenzionon lévő pecsét annak bizonyítéka, hogy az eszközt a püspök szentelte meg, és annak használója kapcsolódik az egyházi hierarchiába.

A szentek antimenzionba varrt ereklyéjének mély teológiai jelentése van. A szentek szent mivoltának, a szentek egységének és lelki támogatésának jelképe. A szentek körülveszik és kísérik a híveket lelki életük útján.
Az a hagyomány, hogy a Szent Liturgiát szentek sírjának vagy ereklyéinek közelében végezzék, a korai keresztények hagyományára nyúlik vissza. Az első keresztények ugyanis elhunyt rokonok sírjainál végezték szertartásaikat. Ezek a sírok katakombákban, sziklába vájt labirintus-szerű sírboltokban voltak. A rokonok sírja pedig vértanúk nyughelye volt. Ezek az emberek, akik életüket adták Krisztusért, összekapcsolták a még élőket a megicsőült egyház tagjaival a mennyek országában. Ez volt az egyik fő oka, hogy a korai keresztények szerették közel végezni a szertartásaikat a szentek nyughelyéhez. Másfelől a keresztényüldözés idején a lelki feltöltődés, megerősödés és a nyugalom helye is volt a krisztuskövetők számára. Az egyik leghíresebb katakombában Rómában számos falfestmény hirdeti a vértanúk dicsőségét és Krisztus uralmát a világ felett.
Az üldözések elmúltával a közelség igénye megmaradt, ám a templomok növekvő száma, illetve a templomon kívül tartott szertartások igénye szülte meg a ma hasznáét ereklyekendő elődeit, amelyek az oltárokban elhelyezett erekléyket kívánták helyettesíteni. Előbb hordozható asztalok, majd fatáblák, végül ikonnal díszített kendők lettek a keleti egyházban.Az eredeti bejegyzés innen származik:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=491306763426316&set=a.183500694206926