2024.04.25. Miért kell imádkozni a miatyánkot v1

Abban az imádságban, amelyre Jézus tanított bennünket, így imádkozunk: "Mi Atyánk". Már ez a két szó is jelentőségteljes számunkra.

A „mi(énk)” szó azt mondja nekünk, hogy Isten sem nem csak a sajátunk, sem is valaki más Istene. Nem lehet kölcsönvenni és nem lehet birtokolni. Isten mindenki Istene. A „MI Atyánk” szó többszöri elismétlése hangsúlyozza, hogy az iaz ima nem csupán magánbeszélgetés köztünk és Isten között, hanem mások is részt vesznek benne.

Kik ezek a többiek? Tekintettel arra, hogy Istent „Atyának” nevezzük, a logikus válasz az, hogy ők mind Isten gyermekei. Ahogy János apostol, az Úr szeretett tanítványa írta: „Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek az ő nevében” (Jn 1,12). Isten minden gyermeke egy nagy keresztény családban egyesít bennünket.

A „Miatyánk” imádság arra hív minket, hogy Jézussal egységben forduljunk Istenhez. Ha Jézussal akarunk imádkozni, akkor az Ő népével kell imádkoznunk – mindenkivel – még azokkal is, akiket nem nagyon szeretünk.

Jézus megfigyelte tanítványait, akik egy jobb imára vágytak, amely lelki előnyhöz juttatná őket a világban. Észrevette bennük ugyanazt az ítélkezési és versengési hajlamot, ami bennünk is megvan, de nem tett szemrehányást nekik. Ő, mint az a szerető apa, azt mondja: „Menjünk vissza. Próbáljuk meg újra. Amikor imádkozol, így imádkozz: "Mi Aatyánk"...

Ez a „Mi Aatyánk” ima elutasítja bármelyikünk előnyét, elutasítja minden teljesítményünket, Isten gyermekeivé tesz bennünket. Jézus azt mondja nekünk, hogy mondjuk ki ezeket a szavakat Vele együtt, lehetőséget adva arra, hogy elgondolkodjunk azon, ki csatlakozhat még ehhez az imához, gondoljunk Isten minden gyermekére: jóra vagy rosszra, dolgosra vagy lustára, veszekedőre vagy szeretőre. És lásd magad közöttük! És lásd a bűnösségedet., és siess megtérni! És kezdj új életet Istennel, Jézussal egyesülve!

Forrás:  https://dknadvirna.org

Fordította és átdolgozta:
Iván Gábor